0 Menu

Jubileumsbok

250,00kr

Natur og Ungdom fylte 50 år i 2017! Forfatter og journalist Ingrid Røise Kielland har skrevet boka Natur og Ungdom: Aksjonene som endret norsk miljøkamp. Den forteller historien om Natur og Ungdoms 50 første år, skildret gjennom fem store aksjoner organisasjonen har gjennomført - én fra hvert tiår. Boka er utgitt av forlaget Cappelen Damm.

Pris eks. mva: 200 kr
+25 % mva: 50 kr
SUM å betale: 250 kr